Clean Smart Solutions

Onderhoud warmtewisselaar

De huidige, beschikbare producten in de markt voor het reinigen van warmtewisselaars, fornuizen en membranen richten zich veelal op het versnellen van het schoonmaakproces. Zij waarborgen echter niet de continuïteit van uw fabriek, veroorzaken ongeplande shutdowns en zorgen voor een onnodig verlies aan energie en een verhoogde CO2-uitstoot. Door de jaren heen is er binnen de chemie en voedingsmiddelenindustrie een behoefte aan een betrouwbare indicator voor de vervuiling in warmtewisselaars, fornuizen en membranen ontstaan.

Kosten door vervuiling warmtewisselaar

De totale kosten voor vervuiling van warmtewisselaars in de wereldwijde industrie is geschat op 0,25% van het Bruto Nationaal Product (BNP) van geïndustrialiseerde landen. Dit betekent meer dan € 180 miljard per jaar. Voor Nederland komt dit uit op zo’n € 2 miljard per jaar.

Digitale transformatie

Om efficiënter te kunnen produceren, energieverbruik te minimaliseren
en een hogere waardering grondstoffen te realiseren, is digitale
transformatie noodzakelijk. ToPerform Smart Solutions biedt hiervoor
een praktische oplossing die een lage investering vergt.

Onze Clean Smart Solution focust op het zichtbaar maken van de vervuilingsgraad in uw warmtewisselaar, fornuis of membraan. Dit realiseren wij met behulp van opkomende nieuwe technologieën zoals IIoT, Edge, sensoren en Deep Learning. Deze technologieën combineren wij met AI modellen, verbindende domeinkennis rondom het proces, automatisering en het benutten van big data. Al deze middelen samen zorgen voor een software oplossing welke eenvoudig te koppelen is aan bestaande processen in uw fabriek en voorzien kan worden van verschillende modellen.

Clean Smart Solutions

Binnen ons Clean Smart concept worden stapsgewijs verschillende ontwikkelingen uitgewerkt om vervuiling van warmtewisselaars,
fornuizen en membranen te voorspellen. Wij hebben dit geclusterd tot drie varianten:

Clean Smart Fouling Indicator

De Clean Smart Fouling Indicator is een eenvoudig model dat de mate van vervuiling aangeeft in een specifiek proces, en op basis van de huidige procesinstellingen het verdere vervuilingsgedrag voorspelt. Het model dient gekoppeld te worden aan enkele procesvariabelen en zal een grafische weergave maken om uw procesvervuilingsgraad te tonen. Zo kan een voorspelling van de vervuiling afgegeven worden, waardoor vervuiling gereduceerd of zelfs geëlimineerd wordt.

Op basis van de beschikbare data kunt u vervolgens beter bepalen wanneer het nodig is om de warmtewisselaar, het fornuis of membraan te reinigen en kunt u zelf het proces optimaliseren of eventuele afwijkingen detecteren. De data structuur met bijbehorende proces parameters worden door ons voor u geïdentificeerd. Op deze wijze leveren wij een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid in de procesindustrie.

Clean Smart Fouling Optimizer

De Clean Smart Fouling Optimizer is in de basis gelijk aan de Fouling Indicator, maar heeft als uitbreiding een automatische optimalisatie van de vervuiling om het energieverbruik in uw proces te verlagen. Ons model komt met voorstellen om procesvariabelen aan te passen om zo gelijktijdig de snelheid van vervuiling af te remmen of te elimineren. Hierdoor kan de tijd tot een volgende reiniging aanzienlijk worden verlengd. Daarnaast is dit model te gebruiken in de schoonmaakfase, waarbij getoond wordt of het proces ook daadwerkelijk schoon is. Op deze wijze is niet enkel het moment van schoonmaken, maar ook het bijbehorende proces te optimaliseren.

Clean Smart Food Safety Optimizer

Een doorontwikkeling op onze Fouling Optimizer is de Food Safety Optimizer. Afgezien van de optimalisatie op energieniveau kijkt de Food Safety Optimizer ook naar de relatie van vervuiling in combinatie met hygiëne. Zo kunt u sturen op een acceptabel microbieel niveau. Aan de hand van automatische Cleaning in Place (CIP) systemen worden procesunits gereinigd, vervuiling verwijderd en bacteriologische groei verminderd.

Vanuit uw risicobeoordeling (HACCP) wordt vastgesteld hoe en hoe vaak dit moet gebeuren. Door het meten van bacteriegroei en vervuilingstoename tijdens het proces, levert onze Clean Smart Food Safety Optimizer een aanzienlijke kostenbesparing voor u op. Zowel in operationele tijd, als in de kwaliteit van het schoonmaken van uw procesunits.

Co2 uitsoot door warmtewisselaar

Co2 uitsoot door warmtewisselaar

Verschillende studies hebben aangetoond dat vervuiling van warmtewisselaars leidt tot 1 – 2,5% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Ook is gebleken dat twee procent van het totale energieverbruik van een fabriek wordt veroorzaakt door vervuiling​. 0,3 mm vervuiling zorgt bovendien al voor 11% hoger energieverbruik! Dit hogere energieverbruik betekent automatisch een hogere uitstoot van CO2, wat een negatief effect heeft op het milieu.

Efficiënte en duurzame productieprocessen

Het inrichten van data gestuurde productieprocessen met behulp van onze Clean Smart Solutions draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid en (voedsel) veiligheid. Bovendien biedt het u meerdere voordelen, zoals:

  • Verhoging van de kostenefficiëntie
  • Toename van productiviteit van productiemethoden
  • Verlaging van het benodigde energieverbruik voor voedselproductie
  • Reductie van CO2 emissies
  • Stabiele kwaliteit van producten
  • Gezonder voedsel met een betere smaak en meer voedingswaarden
  • Geoptimaliseerd gebruik van grondstoffen

Efficiënte en duurzame productieprocessen
Softwareplatform ToPerform Smart Solutions

Softwareplatform

Onze Clean Smart Solution maakt met behulp van sensoren een uitgebreid data analyse model, een zogenoemde digital twin. De installatie van deze sensoren en aansluitingen op bestaande automatiseringssystemen voor de data uitwisseling, wordt uitgevoerd door één van onze strategische partners.

ToPerform Smart Solutions levert de generieke modellen (digital twins) die aangepast worden op uw situatie. Onze software werkt op een server in de Cloud, maar kan ook geleverd worden op een lokale server. Hierdoor ondersteunen wij met ons Modelling as a Service-platform u bij het realiseren van uw doelstellingen op het gebied van duurzame processen, gezondere voeding en waardering van grondstoffen. Met een laagdrempelige investering maken wij het voor u mogelijk om data uit uw processen verder te optimaliseren. Zo bieden wij u een sterke reductie in energieverbruik en productieverliezen, welke eenvoudig is in te passen in uw huidige IT infrastructuur.

Productiestatus Clean Smart Solutions

Momenteel werken wij aan ons eerste proof of concept van de Clean Smart Fouling Indicator, welke wij naar verwachting in augustus 2022 opleveren.
Zodra ons proof of concept gereed is zullen we dit testen, meten en evalueren. Aan de hand van de opgedane kennis en bijbehorende resultaten richten wij ons dan op de doorontwikkeling van de Clean Smart Fouling Indicator. Gelijktijdig starten wij met de ontwikkeling van de Clean Smart Fouling Optimizer, welke in het voorjaar van 2023 gereed zal zijn. Onze Clean Smart Food Safety Optimizer, welke uitermate geschikt is voor de voedingsmiddelen-industrie verwachten wij in de zomer van 2025 te kunnen presenteren.

Productiestatus Clean Smart Solutions

Meer informatie of een kosteloos adviesgesprek?

Wil u het onmeetbare zichtbaar maken, een voorsprong op uw concurrenten behalen en uw productiebedrijf in de chemie
of voedingsmiddelindustrie op volle kracht brengen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie over onze oplossing.
Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek laten we u graag zien wat de mogelijkheden van onze oplossing zijn voor uw productieproces en bedrijf.


IK WIL GRAAG EEN KOSTELOOS ADVIES