Privacyverklaring ToPerform Smart Solutions

ToPerform Smart Solutions, gevestigd aan de Zomerdijk 9e 7942 JR te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Fabian Compagner, Functionaris Gegevensbescherming namens ToPerform Smart Solutions.

ToPerform Smart Solutions
Zomerdijk 9e
7942 JR  Meppel
Nederland

www.toperform-smartsolutions.nl
info@toperform.nl
+31 (0)6 27 82 37 32

Persoonsgegevens die wij verwerken

ToPerform Smart Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of een product afneemt, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft middels het invullen van ons contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer (alleen indien nodig voor een overeenkomst);
  • Locatiegegevens;
  • IP-adres;
  • Informatie over uw internetbrowser en apparaat type.

ToPerform Smart Solutions verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor het afhandelen van een betaling of om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Denkt u hierbij aan gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Via onze website en/of voor het gebruik van onze dienstverlening hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan gerust contact met ons op via info@toperform.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

ToPerform Smart Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ToPerform Smart Solutions) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ToPerform Smart Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van een offerte aanvraag of het uitsturen van een factuur hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar, in verband met de wettelijke verplichting voor onze boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden

ToPerform Smart Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ToPerform Smart Solutions blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ToPerform Smart Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

ToPerform Smart Solutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Tevens plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees hier een verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ToPerform Smart Solutions. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toperform.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. ToPerform Smart Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

ToPerform Smart Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@toperform.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 maart 2021.