If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together

De realisatie van ons model komt tot stand door een intensieve samenwerking van ons team van specialisten met zowel strategische als technologische partners, diverse kennisinstellingen en eindgebruikers. Een aantal essentiële partners ondersteunen ons in de ontwikkelfase van onze Clean Smart Solutions.
De selectie van deze partners is zorgvuldig gemaakt, waardoor er een wederzijds belang ontstaat om ToPerform Smart Solutions succesvol en toekomstbestendig op te bouwen.

Samenwerkingspartners

Twensoc ontwerpt, bouwt en ondersteunt de softwareapplicaties waar onze modellen op draaien. Het betrokken team heeft een ruime ervaring in real time IT-oplossingen en Cloud gebaseerde services.

www.twensoc.nl

The Sensor Factory heeft verschillende sensoren ontwikkeld en is betrokken bij de ontwikkeling van een sensor die somatische cellen inline kan meten.

www.sensor-factory.com

Dit Franse onderzoeksinstituut heeft nieuwe technologieën ontwikkeld, waarbij sensoren ondersteunen in het voorspellen van vervuiling en hygiëne.

www.cea.fr

Naast bovenstaande partijen werken wij nauw samen met verschillende kennisinstellingen en voedselproducerende bedrijven, waaronder:

Deelnemer NL AI Coalitie

ToPerform Smart Solutions is als deelnemer aangesloten bij de Nederlandse
AI Coalitie. Dit is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis en toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De Nederlandse AI Coalitie dient te functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen.  

www.nlaic.com

Wil je met ons samenwerken?

Werk je aan een innovatieve oplossing die bij kan dragen aan onze duurzame oplossing? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om met ons samen te werken? Wij komen graag met je in contact om de opties te bespreken.